Annons

Treklövern lovar brett men håller tunt

Åberg och treklövern är svaret skyldig på flertalet frågor – som en elbil på vintern, lovar brett men håller tunt och smalt.
Politik i Östra Göinge • Publicerad 10 februari 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Göte Färm (SD) svarar på kritik.
Göte Färm (SD) svarar på kritik.Foto: Mikael Persson

I ett pressat ekonomiskt läge för kommunen tar vi vårt ansvar och efter möte med ekonomichefen förstod vår budgetgrupp att det blir två tuffa år -24 respektive -25.

Däremot lade vi förslag på tilläggsändringar i textmassan i vår budget, exempelvis att skarpare lyfta fram ”föräldraansvaret” både när det gäller skolan men också att över huvud taget sköta sig i samhället. Kommunen har i flertalet skrivningar bland annat i skolberedningen beskrivet hur svårt det är att nå ut till utlandsfödda föräldrar. Den bollen har treklövern inte varit etta eller ens tvåa på.

Annons

Vad det sen anbelangar ekonomin är det rimligt att styret tar ansvar, och jag lovar dig herr Åberg; att när Sverigedemokraterna styr tar vi också ansvar för ekonomin.

När det sen gäller det nya kommunhuset var alla politiska partier överens, så där förstår jag inte sossarnas vimsande, för det beslutet togs redan på förra kommunchefen Jonas Rydbergs tid. Antingen renoverar (vilket visade sig bli dyrare) man kommunhuset eller bygger man nytt, annars hamnar arbetsmiljöansvaret hos kommunstyrelsen var Jonas Rydbergs ultimatum.

På senaste fullmäktigemötet när den politiska analysen av ”Det goda åldrandet” presenterades, ägnade sig treklövern att lägga stor press på ”egenansvaret” hos de äldre, istället för att just ta tag i otryggheten som vi tragiskt nog är sämsta kommun i Skåne enligt den senaste trygghetsmätningen.

Jag har vid flertalet tillfällen frågat Patric Åberg om vad som har hänt med utvärderingarna vid de senaste trygghetsvandringarna i de olika byarna, och vad man gjort med alla förslag som Henrik Arvidsson mark-och exploateringschef skrev ner som kom i från kommuninvånarna.

För ett antal år sedan skrotade Åberg och övriga i styret pensionärsrådet samt handikapprådet, och ersatte dem med medborgardialoger som blivit just ingenting, utan endast strypt de äldres röst att göra sig hörda.

På tal om kraftig utflyttning när det gäller Sverigedemokraternas nej till nedläggning av Mölleskolan var vi väldigt tydliga med att Sibbhult inte skulle klä skott för rivningen av ringen i Hanaskog eller tömningen av Brobysjukhuset, där det senare gjorde att Prästavångsskolan fick ett mindre elevantal. Visst röstade en enig TT-nämnd även (S) om att göra något åt den besvärliga situationen som var rådande med segregation och parallellsamhälle både i Hanaskog och Broby.

Sen förstår vi inte att den nyrenoverade SFI skolan Tranan helt plötsligt kan erbjudas bli lokal åt Färeskolan, eller var SFI-skolan bara ett arbetsnamn och var ska i så fall de eleverna som ska lära sig svenska nu bli av?

Min roll som oppositionsråd är att just bevaka och syna styret, vilket jag nogsamt kommer att fortsättningsvis göra.

Göte Färm (SD)

Oppositionsråd

”Kommunen har i flertalet skrivningar bland annat i skolberedningen beskrivet hur svårt det är att nå ut till utlandsfödda föräldrar.”
Annons
Annons
Annons
Annons