Annons

Tröstlös kritik av förslag om konst i nya kommunhuset

Till att börja med så är det tröstlöst! Vi i S matas jämt och ständigt med att vi aldrig har några egna förslag och när vi har det så är de aldrig bra nog enligt de styrande.
Politik i Östra Göinge • Publicerad torsdag 00:00
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nya kommunhuset som byggs i Broby, Östra Göinge kommun.
Nya kommunhuset som byggs i Broby, Östra Göinge kommun.Foto: Mikael Persson

Replik till Andréas Söderlund (M).

Men, nu tar vi det hela från början så att alla som inte läst initiativärendet om konstnärlig utsmyckning till det nya kommunhuset, hänger med då Söderlund utelämnat innehåll för att kunna få till rubriker.

Annons

På Kommunstyrelsens sammanträde i februari antogs ett nytt styrande dokument, KFS 62 ”Konst i offentlig miljö- Konstnärlig gestaltning och inköp samt ägande av konst”. På detta möte frågade jag vad som gäller för det nya kommunhuset och fick till svar att det är detta dokument som ska gälla.

Därav tyckte jag att det var ett ypperligt tillfälle att i sann Göingemodells anda lägga ett initiativärende där jag förklarade vad och inte hur. Ett initiativ till att göra verklighet av ett styrande dokument. Däremot valde kommunstyrelsen att avslå initiativet med bland annat hänvisning till budget, kärvt ekonomiskt läge samt att kommunhuset snart är färdigt.

I KFS 62 på sida 4 under punkten Ekonomi står det att ”Det beslutande anslaget för respektive konstnärlig gestaltning ska omfatta samtliga utgifter för det aktuella projektet, vilket innefattar arvode, arbetskostnader, material, transporter, montering och övriga kostnader för utsmyckningens utförande.” Då ska detta redan finnas med i budgeten för projektet, dvet vill säga kommunhuset och alltså inte bli kostnadsökande.

Vidare i Söderlunds text har han valt att utelämna att jag föreslog en arbetsgrupp med bland annat utvalda politiker och kommuninvånare för att skapa gemenskap, delaktighet och stolthet för det nya kommunhuset hos våra invånare.

Vill inte Söderlund att kommunens invånare ska vara mer delaktiga? Delaktighet skapar stolthet!

Genom att läsa Söderlunds text förstår jag att konstnärlig gestaltning inte ligger honom varmt om hjärtat då han väljer att skriva utsmyckning istället för konstnärlig gestaltning. Jag har skrivit konstnärlig gestaltning i initiativet men Söderlund väljer att förminska och förlöjliga mig genom att skriva att kommunhuset ska utsmyckas. Synonymt för konstnärlig gestaltning är formgivning medan synonymt för utsmyckning är förskönande, krusidull, dekoration med mera.

”Konst, arkitektur och verksamhet fyller olika funktioner i det offentliga rummet och dessa kan tillsammans skapa en god miljö för olika grupper i samhället.”

”När konsten integreras i människors närmiljö skapar den möjlighet till meningsfulla upplevelser i vardagen, vilket kan bidra till ökad livskvalitet.” Detta är 2 citat plockade direkt ur det styrande dokumentet KFS 62, detta vill jag att invånarna i Östra Göinge ska få uppleva.

Ett kommunhus är mer än bara en arbetsplats för många av kommunens tjänstepersoner, det är ett hus för kommunens invånare. Då borde också våra invånare få vara med och tycka till om den konstnärliga gestaltningen. Anställda kan komma och gå, men vi göingebor ska leva med detta hus i många år framöver.

Sandra Frostensson (S)

”Söderlund väljer att förminska och förlöjliga mig genom att skriva att kommunhuset ska utsmyckas.”
Annons
Annons
Annons
Annons