Annons

Vet kommunen vad som gäller?

Under 2023 har flera problem relaterade till arbetsmiljön inträffat i Hässleholms kommun. Undertecknad frågar sig huruvida kommunen i sin roll som ansvarig arbetsgivare är insatt i gällande arbetsmiljölagstiftning.
Arbetsmiljö • Publicerad 27 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten oroar sig för arbetsmiljön inom Hässleholms kommun.
Skribenten oroar sig för arbetsmiljön inom Hässleholms kommun.Foto: Naina Helén Jåma/TT

Det finns skäl att ställa frågan då våra skattemedel används för att anlita dyra externa konsulter.

Det finns anledning att ställa frågor: Finns handlingsplaner - fungerande skyddskommitté - görs årliga skyddsronder på arbetsplatser - utbildas arbetsledare i arbetsmiljöfrågor - finns företagshälsovård att tillgå?

Annons

Olycksfall och tillbud av olika slag skall i förekommande fall anmälas till Arbetsmiljöverket. Detta avseende tillbud såväl av fysisk som psykisk art.

Undertecknad tycker sig inte höra ett knyst från er fackliga företrädare och efterlyser således större facklig aktivitet när berörda problem dyker upp.

Sonje Björk

F.d. Regionalt huvudskyddsombud

Annons
Annons
Annons
Annons