Annons

Vi måste ändra våra prioriteringar i livet

Det råder idag enighet om att vi har allvarliga problem när det gäller klimatet. Det är emellertid väldigt få som klandrar vår livsstil. Min uppfattning är att vi inte kan åtgärda våra klimatproblem om vi inte först ändrar vår livsstil.
Klimatkris • Publicerad 5 juni 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi bord tänka mindre på lyx och mer på klimat och miljö, anser skribenten.
Vi bord tänka mindre på lyx och mer på klimat och miljö, anser skribenten.Foto: Pontuz Löfgren

Målsättningen för ett stort antal människor i västvärlden har varit att tjäna så mycket pengar att man ska kunna vara oberoende av andra och leva ett liv i lyx. Mest uttalat har detta varit i USA, där detta sätt att leva sedan länge har setts som en naturlig del av livet. Vi i övriga delen av världen har ofta sett livsstilen i USA som en förebild och försökt att ta efter samma levnadssätt.

Problemet med ett sådant liv är att vi utarmar jordens resurser. Vi kan inte fortsätta med att prioritera ekonomin på bekostnad av de tillgångar som vår jord har. Vi måste hushålla med jordens tillgångar, annars kan vi inte leva ett hållbart liv. Vi måste, hur svårt det än är, överge den lyxiga livsstil som vi vant oss vid. Vi måste hitta en livsstil som leder till att vi kan leva ett hållbart liv, annars är vi illa ute.

Annons

I första hand måste regeringarna i våra olika länder inse att de måste agera för att kunna styra samhällsutvecklingen i rätt riktning. Det mått på samhällsutvecklingen som finns idag är BNP. Detta mått är begränsat till den ekonomiska utvecklingen och ger därför ingen vägledning om en hållbar utveckling.

Det måste finnas en balans i allt som vi gör. En våg har två vågskålar. I den ena skålen har vi all produktion och alla tjänster (BNP). Detta måste balanseras av vad det kostar samhället att uppnå denna produktion och dessa tjänster. I den andra vågskålen måste vi därför bland annat ha den totala kostnaden för vår sjukvård och arbetsförluster på grund av sjukdomar.

Denna vågskål får inte väga för tungt, men när 80 procent av alla sjukskrivningar är stressrelaterade tycker jag att vi för länge sedan borde ha förstått att vårt sätt att leva inte är hållbart.

Jag blir ledsen när människor sprider ut sina åsikter både verbalt och i artiklar i olika tidningar utan att ha någon djupare kunskap om problemen.

Det är viktigt att åsikter som man vill marknadsföra är väl grundade och förankrade i kunskap och sunt förnuft. Ett exempel: KB/NSk:s politiska redaktör Sofia Nerbrand skrev angående förkortade arbetstider (för vårdpersonal) följande rubrik på ledarsidan: ”Riktigt dåliga nyheter: BNP krymper”.

Detta visar på bristande kunskaper om de verkliga problemen. Det är av största vikt att våra sjukvårdsanställda får en dräglig arbetsmiljö för att slippa stress och övertidsarbete. Det är viktigt att vi i första hand prioriterar den miljö som vi själva utgör en del utav. I andra hand kommer ekonomin.

Anders Svensson

”Jag blir ledsen när människor sprider ut sina åsikter både verbalt och i artiklar i olika tidningar utan att ha någon djupare kunskap om problemen.”
Annons
Annons
Annons
Annons