Annons

Vi, samhället och egoismen – vårt land i trygghetskris

Det känns som vårt land befinner sig i en samhällskris och trygghetskris och den politiska debatten domineras av stark tilltro till hårdare tag.
Samhälle • Publicerad 15 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten skriver om ett Sverige, där tryggheten hotas av egoismen.
Skribenten skriver om ett Sverige, där tryggheten hotas av egoismen.Foto: Pernilla Rudenwall

Det finns förslag om att arbeta förebyggande med insatser inom främst skola och sjukvårdstjänst. Det märkliga är att vi har nedskärningar i stället för kraftfulla insatser. Offentlig insatser är naturligtvis nödvändiga men det är uppenbarligen något som saknas.

Människors gemenskap i föreningsliv är viktig och om ”vi samhället” fungerar så kan man skapa en positiv utveckling för frågor som rör klimat, miljö, jämlikhet och trygghet.

Annons

Det känns som vi tappat insikten om att människors möten i föreningsliv har stor betydelse för samhällets utveckling. ”Vi samhället” har mer och mer ersatts av en ”egoism” som innebär att man skall satsa på sig själv och hävda sin styrka.

Med den utgångspunkten så innebär det att man allt mindre bryr sig om andra och det är en farlig egoism. När man inte bryr sig om andra blir det ett kallt och ödsligt samhälle att leva i. Ett ensamt samhälle.

Vi behöver känna att vi människor behöver varandra och vi behöver själva känna att vi behövs. Inte bara för egna behov utan också för andras behov.

Vi har alla en uppgift i vårt samhälle som är fint och bra och något för oss alla att vara rädda om. Vi kan emellanåt få förslag som inte känns bra och då gäller det för var och en av oss att bearbeta detsamma på ett positivt sätt.

Framtiden för oss och kommande generationer måste avspeglas i en framtidstro för morgondagen. Det kan handla om skola, utbildning uppväxt, ålderdomen med mera. Det gäller att hålla samman vårt samhället även över generationsgränser och vi får aldrig bli själviska utan se helheten.

Bry sig och skapa ett bra samhället tillsammans med övriga generationer. Vårt liv innebär att vi växer upp, utbildar oss, söker jobb, bildar familj och får egna barn och när vi oundvikligen blir gamla och skröpliga, då vill vi behandlas med värdighet.

Så är livet för oss alla och vi försöker genom livet att förverkliga våra drömmar och förhoppningar. Politikernas uppgift lokalt, regionalt och centralt är ju att stödja människorna att förverkliga sina drömmar. Vi lever ju alla i nuet och politiken har möjlighet till att medverka till att livet blir lite bättre och lättare med förhoppningar inför framtiden som kan göra den lite ljusare och drömmarna bättre.

V behövs alla för gemenskap och samtal samt behöver göra satsningar inte genom nedskärningar, på folkrörelser, fortbildning och föreningsliv.

För en tillväxtkommun är det viktigt med skola, förskolor, äldreomsorg samt en bra sjukvård. Det lokala kulturlivet är också viktigt om man skall vara en framtidskommun.

Tommy Bengtsson

”Så är livet för oss alla och vi försöker genom livet att förverkliga våra drömmar och förhoppningar.”
Annons
Annons
Annons
Annons