Annons

Vill vi lyfta tillsammans behövs ett högstadium i Arkelstorp

“Vi tror att en rik variation av livsstilar och utbildning är positiv för framtidens sysselsättning och utveckling. Våra gemensamma värderingar ligger till grund för alla förändringar.” Så står det i Vision 2030, Kristianstad kommuns utvecklingsplan, som fått tilläggsnamnet “Vi lyfter tillsammans”.
Högstadium i Arkelstorp • Publicerad 2 maj 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debatten om Spängerskolan fortsätter, nu agerar Centerpartiet.
Debatten om Spängerskolan fortsätter, nu agerar Centerpartiet.Foto: Bosse Nilsson

Nu har vi kommit till en punkt i kommunens utveckling där vi måste ställa oss frågan om vi menar allvar med detta? Vi har den senaste tiden kunnat läsa att barn- och utbildningsförvaltningen vill titta på möjligheterna att nedgradera Spängerskolan i Arkelstorp från F-9 skola till F-6 skola. Detta skulle, om förslaget blir verklighet, innebära att det enda högstadiet i kommunens norra delar försvinner och att eleverna bussas till Fröknegårdsskolan.

Enligt Centerpartiet rimmar ett sådant beslut mycket illa med flera punkter i Vision 2030, och också med kommunens Landsbygdsstrategi där man skriver “en hållbar utveckling för kommunens alla delar bara kan uppnås genom att fokusera på landsbygden.”

Annons

Spängerskolan i Arkelstorp har under lång tid varit en central del av samhällets identitet. I ett öppet brev till kommunfullmäktige i Kristianstad daterat den 16 april skriver vårdnadshavare att “Skolans betydelse, utformning, kvalitet och läge påverkar inte bara eleverna i sig, den påverkar hela samhället. Inflyttning, utflyttning, föreningsliv, utveckling, arbetstillfällen och en mängd andra faktorer kommer att påverkas av detta beslut.”

Vi i Centerpartiet kan bara hålla med. Och här är också den springande punkten. Ur ett förvaltningsperspektiv är det lätt att förstå förslaget om nedgradering till F-6 skola. Barn- och utbildningsförvaltningen lyfter utmaningar med rekrytering, kompetensförsörjning och ekonomi. De har inte fel. Detta har varit utmaningar som funnits ända sedan 2011, och för tjänstemännen vore det, med de budgetförutsättningar som nu råder mest ekonomiskt att genomföra denna omstrukturering.

Men här har vi politiker ett ansvar att ta ett större samhällsansvar. Vi måste förstå att en F-9 skola är mer än bara en plats för utbildning. Den är en kärna i vår bygd, en centralpunkt för såväl gemenskap som samhällsliv. Istället för att lösa utmaningarna genom att flytta elever vill vi i Centerpartiet att man tar ett helhetsgrepp på situationen. I budgetförhandlingarna yrkade Centerpartiet på en utökad ram för barn- och utbildningsförvaltningen med 4,7 miljoner kronor jämfört med styrets förslag, varav 2 miljoner kronor skulle användas just för riktade satsningar och incitament för lärare på landsbygdsskolor, inklusive löner, utbildningsförmåner och möjligheter till professionell utveckling. Genom att investera i våra lärare investerar vi i våra barns framtid och i hela samhällets välmående. Detta räcker naturligtvis inte för att lösa alla knutar, men det är en bit på vägen.

Det är dags att agera och försvara Spängerskolan för att säkerställa en politik där våra barn har tillgång till en kvalitetsutbildning i sitt eget samhälle, och därmed fortsatt attraktivitet och livskvalitet för alla som bor i närområdet. Enligt Kristianstads kommuns översiktsplan ska en komplett basort fungera som en servicenod för omgivande landsbygd, och Spängerskolan är en vital del av denna infrastruktur. Nu ställer vi i Centerpartiet, i likhet med vårdnadshavare och många andra invånare i kommunens norra delar, frågan till kommunens styrande; menar ni allvar med att vi ska lyfta tillsammans? I så fall ska Spängerskolan givetvis även i framtiden vara en F-9 skola!

Karl Gemfeldt

Gruppledare, Centerpartiet i Kristianstad kommun

Andreas Nilsson

Centerpartiet, Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

”Menar ni allvar med att vi ska lyfta tillsammans? I så fall ska Spängerskolan givetvis även i framtiden vara en F-9 skola!”
Annons
Annons
Annons
Annons