Annons

Kenth Olsson: Kenth Olsson: Borrestad – byn som försvann två gånger

Det tidiga 1800-talets Borrestad var en stor by, med drygt 30 kringbyggda gårdar med mer än 200 bybor, som utplånades 1848 då Borrestads gård anlades. Därefter uppstod byn på annan plats bara för att på nytt försvinna på 1950-talet.
Annons
Annons
Annons
Annons