Bygg inte bort självförsörjningen

Opinion • Publicerad 11 september 2021 • Uppdaterad 25 november 2021

Jordbruksverket kommer att lägga fram en larmrapport om att Skånes åkermark byggs över. Det innebär i förlängningen att man bygger bort Sveriges möjlighet till självförsörjning, eftersom Skåne består av osedvanligt bördig jord, som har ett antal fördelar i form av för växtlighet tillgängliga näringsämnen och står för en stor del av landets odlingspotential.