En års­lön på banken var in­get då­ligt råd

Opinion Den stora vinsten med sparande är att pengar ger makt över sitt eget liv.
Opinion • Publicerad 15 februari 2017 • Uppdaterad 25 november 2021

Anne Wibb­le, folk­par­tis­tisk fi­nans­mi­nis­ter, sa att alla svenskar egent­li­gen borde ha en års­lön på banken. Det kan för många fram­stå som ore­a­lis­tiskt, och för vissa är det ock­så det, men i grunden är det ett sunt för­håll­nings­sätt.

Det är inte så lätt att få grepp om hur stora till­gångar svenskarna har. Se­dan för­mö­gen­hets­skatten av­skaffades finns inte läng­re nå­gon sam­lad sta­ti­stik.

En stat­lig bank har frågat svenska folket om hur de har det med spa­ran­det. Av de drygt 1 000 som svarat upp­ger 25 pro­cent att de har pengar sparade som de snabbt kan komma åt mot­sva­ran­de min­st ett års net­to­in­komst. Un­ge­fär hälften har mer än 100 000 kro­nor i så­dant sparande.

I dag talas det myc­ket om svenskarnas lånande, och det är sant att pri­vat­per­soners lån ökat kraf­tigt. Men det gör ock­så spa­ran­det. En­ligt SCB:s sta­ti­stik har de svenska hus­hållens lån ökat med drygt sju pro­cent det senaste året, men sam­ti­digt har spa­ran­det ökat snabbare – bank­spa­ran­det har ökat med tio pro­cent.

Det­ta visar att am­bi­tionen att ha en års­lön på banken kan­ske inte är så långt bort som man kan tro, även om det na­tur­ligt­vis kan verka så den dag man gör den första in­be­talningen på spa­ran­det. De all­ra flesta har fått det be­tyd­ligt bätt­re eko­no­miskt de senaste åren och kan bygga upp ett eget sparande; det handlar snarare om pri­ori­te­ringar än om det är möj­ligt el­ler inte.

Den stora vinsten med sparande är att pengar ger makt över sitt eget liv. Man får be­tyd­ligt lättare att möta och klara för­änd­ringar. För den som har pengar är till ex­em­pel ett slopat rän­te­av­drag inte nå­got större hot. Om man vill kan man ju be­ta­la av på lånen. För den som saknar de mar­gi­nalerna kan ett slopat rän­te­av­drag tvinga fram en för­säljning i en sjunkande bo­stads­mark­nad.

Vill man und­vika den makt­lös­het som det in­ne­bär, gör man klokt i att lyssna på Anne Wibb­les råd och börja spara ihop till den där års­lönen.

Ledarredaktionen
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.