Hyfsad kom­pro­miss

Le­da­re EU:s le­da­re enades sent om­si­der om ny kom­mis­sions­ord­fö­ran­de och andra topposter. Men kommer par­la­mentet att ge klar­tec­ken?
Opinion • Publicerad 3 juli 2019 • Uppdaterad 14 december 2021
Ur­su­la von der Leyen, ny kom­mis­sions­ord­fö­ran­de?      Foto: TT
Ur­su­la von der Leyen, ny kom­mis­sions­ord­fö­ran­de? Foto: TT

Till slut lyc­kades EU:s stats- och re­ger­ings­chefer kom­pro­missa fram en ny upp­ställ­ning le­da­re för de olika EU-or­ganen.

Det vik­tigaste med för­sla­get är att EU-par­la­mentets ul­ti­ma­tum om att ny kom­mis­sions­ord­fö­ran­de ska vara en av EU-par­la­mentets topp­kan­di­dater skrotas. Mot­ståndet mot den största par­ti­gruppen EPP:s kan­di­dat Man­fred Weber var för stort både bland re­ger­ings­cheferna och i par­la­mentets andra par­ti­grupper för att han skulle kun­na bli vald. Inte hel­ler den näst största gruppens kan­di­dat, Frans Tim­mer­man (S), kun­de ac­cep­teras av till­räck­ligt många, främst av po­li­tiska skäl. Där­med måste Eu­ro­pe­is­ka rådet gå utan­för par­la­mentets ramar och, som för­dra­get säger, utse sin egen kan­di­dat.

Pro­blemet är att EU-par­la­mentet måste god­känna den nye kom­mis­sions­ord­fö­ran­den, och det finns i par­la­mentet de som vill tvinga fram en ord­ning där par­la­mentet har större makt. Det gör det osä­kert om kom­pro­missen får par­la­mentets god­kän­nan­de.

Visst kan man ha syn­punkter på de fö­re­slagna, men som hel­het är det en rim­lig kom­pro­miss mel­lan olika po­li­tiska in­rikt­ningar och mel­lan olika delar av EU. Vik­tigast är att nu fö­re­slås för första gången en kvin­na, Ur­su­la von der Leyen, som ord­fö­ran­de för kom­mis­sionen, lik­som en kvin­na, Chris­ti­ne Lagarde, som ECB-chef. Där­med blir två av de fem högsta le­da­rna i EU kvin­nor, vilket har be­ty­del­se i den mans­do­mi­ne­rade Eu­ro­pe­is­ka uni­onen.

Ur­su­la von der Leyen är en av An­ge­la Merkels främs­ta för­tro­gna och kan över­brygga det tom­rum som upp­står när Merkel lämnar som tysk kans­ler om någ­ra år. No­ter­bart är ock­så att i den slut­liga (?) kom­pro­missen saknas fö­re­trä­da­re för de gam­la öst­staterna. Med den allt­mer auk­to­ri­tära in­rikt­ningen i flera av länderna är det ock­så en vik­tig sig­nal.

Om par­la­mentet säger ja till von der Leyen visar det att EU fort­sätter fun­gera i den mer splittrade po­li­tiska si­tua­tionen. Om inte blir det en större kris än brexit.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.