Annons

Johanna Nylander: Låt fler röra sig fritt inom EU

Över tid är alla former av arbetskraftsinvandring en god investering.
Johanna Nylander
Gästkrönika • Publicerad 29 april 2024
Johanna Nylander
Detta är en personligt skriven text i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rumänien och Bulgarien blev en del av Schengensamarbetet i slutet av mars i år.
Rumänien och Bulgarien blev en del av Schengensamarbetet i slutet av mars i år.Foto: Andreea Alexandru

Stoppa asylinvandringen, och ta kostnaden för att slippa fler flyktingar. Det är några av de slagord som redan förs av ett par toppnamn till Europaparlamentet. Nästa parlament spås redan fyllas med fler populister.

Flera EU-politiker vill bygga murar mot Europa, och även förstöra den europeiska rörligheten. Den svenska regeringen är inte bättre med de id-kontroller som de vill göra permanenta i svensk lag vid gränsen mot Danmark.

Annons

Europaparlamentet avgör långt ifrån allt när det kommer till asylpolitiken, och ännu mindre om det svenska flyktingmottagandet. Det mesta som bestäms i EU görs via det europeiska rådet, där Sverige företräds av regeringen på hemmaplan, och kommissionen. Det innebär att man kan kampanja om frågorna hur mycket som helst, men möjligheten att faktiskt göra något styrs av hur mycket unionens respektive länder släpper över frågorna till EU. Lite ironiskt är det flera av kandidaterna som kampanjar för att EU ska få mindre makt, som vill använda EU som verktyg i asylfrågan.

Många av EU-institutionerna har en tendens att vilja föreslå mer makt till sig själva. Som rätten att besluta om beskattning och kriminalpolitiken som annars ingår i vart lands självstyre. Det kan bli absurt när politiker som inte vill utöka EU:s makt röstar nej till resolutioner om att förbjuda barnaga eller garantera tillgång till abort i hela EU. Och där är det viktigt att skilja på vad som är välbehövliga påtryckningar om att andra länder behöver ändra sina egna lagar, och att bestämma lagstiftningen åt dem.

”Den inre marknaden är det finaste EU har.”

När det kommer till invandring är det både en nationell fråga och något som styrs av internationella konventioner. Det är rimligt att det finns ett gemensamt akutmottagande av flyktingar när EU har en yttre mur. Samtidigt behövs det ett bättre system för arbetskraftsinvandring, både inom och utom unionen.

Att underlätta för arbetskraftsinvandrare att flytta mellan olika EU-länder skulle både människor och de anställande bolagen tjäna på. Ett enhetligare system kunde minska risken för jobbtrafficking och utnyttjande av människor i låglönesektorer. Högkvalificerad arbetskraft hade också haft ytterligare ett incitament att stanna kvar i Europa.

Över tid är alla former av arbetskraftsinvandring en god investering. Arbetskraftsinvandrare från länder med låg ekonomisk standard skickar ofta tillbaka pengar och minskar risken för att fler behöver fly från fattiga länder. Kraftigt begränsad arbetskraftsinvandring riskerar alltså att leda till ökade humanitära flyktingströmmar i framtiden.

Rörligheten i EU behöver öka. Den inre marknaden är det finaste EU har, men om inte människorna får följa med försvinner snabbt värdet av EU:s öppenhet.

Johanna Nylander är fristående krönikör på ledarsidan.

Bulgarien blev en del av Schengensamarbetet i slutet av mars i år.
Bulgarien blev en del av Schengensamarbetet i slutet av mars i år.Foto: Valentina Petrova
Annons
Annons
Annons
Annons