Annons

Mass­mör­da­ren Stalin kon­tro­ver­si­ell i Ryss­land

Opinion Tyst­nads­kul­turen har hårt drabbat de fors­ka­re som för­sökt kart­lägga Sta­lins of­fer.
Opinion • Publicerad 4 maj 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Josef Stalin är en av tidernas värsta mass­mör­da­re med flera mil­joner män­ni­skors liv på sitt sam­ve­te (om han hade haft nå­got).

Ef­ter sin död ”avstaliniserades” Sovjetunionen och per­son­kulten kring Stalin och ter­rorn un­der hans tid vid makten kri­ti­serades. Men nu har han del­vis åter­upp­rättats av pres­i­dent Putin och kretsen runt den­ne.

Annons

Sam­ti­digt är kun­skapen om Sta­lins ter­ror­åt­gärder för­vå­nans­värt okända, särskilt bland unga ryssar. Där­för är det in­tres­sant att en ung You­tu­be-pro­du­cent, Ju­rij Dad, nio mil­joner vis­ningar av en film om Sta­lins ut­rens­ningar och fång­lä­gren i Gu­lag.

Ju­rij Dad har blivit po­pu­lär för in­ter­vjuer och shower med ar­tister. Nu har han fått en stor del av sin unga mål­grupp att in­tres­sera sig för Stalin, som de fått lite el­ler obe­fint­lig in­for­ma­ti­on om i sko­lan. Det är spännande, efter­som det från maktens cent­rum på­bjuds tystnad om Stalin.

Tyst­nads­kul­turen har hårt drabbat de fors­ka­re som för­sökt kart­lägga Sta­lins of­fer. Ett ex­em­pel är his­to­ri­kern Ana­to­lij Razumov, som kart­lagt of­fer fram­för­allt i Ka­re­len, där han ock­så mar­ke­rat mass­gravar, där även någ­ra ”Kiruna­svenskar” vilar.

På grund av sin verk­sam­het är han nu fängslad, falskt an­klagad för pe­do­fi­li mot sin dot­ter. Även andra fors­ka­re har tra­kas­serats. Av nå­gon an­led­ning vill inte makt­ha­va­rna att ryssarna ska få veta mer om Sta­lins ter­ror.

Det säger en del om vad Vla­di­mir Putin står för.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons