Annons

Sofia Nerbrand: Riktigt dåliga nyheter: BNP krymper

Får inte Sverige fart på produktiviteten blir vi långt mycket fattigare.
Sofia NerbrandSkicka e-post
Ledare • Publicerad 29 april 2024
Sofia Nerbrand
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Norra Skånes politiska hållning är grön och liberal.
Viktig lunta. Produktivitetskommissionens Hans Lindblad överlämnar sitt delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson (M).
Viktig lunta. Produktivitetskommissionens Hans Lindblad överlämnar sitt delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson (M).Foto: Lars Schröder / TT/TT

Knastertorrt budskap från SCB. Men än så viktigt: ”Aktiviteten i svensk ekonomi fortsatte försvagas under första kvartalet 2024. Kvartalet blir det fjärde i följd med negativ tillväxt”.

Sverige har alltså blivit fattigare. Igen. Nyheten kablades ut bland många andra på måndagsmorgonen och väcker förmodligen inte några större reaktioner. Men minussiffran borde engagera och oroa fler.

Annons

Varför är tillväxt så viktigt? Låt oss ta ett räkneexempel: Om vi har en tillväxt på 1,0 procent per år i 25 år kommer vårt välstånd att vara 28 procent större än i dag, men om tillväxten i stället är 1,5 procent blir vi hela 45 procent rikare. Den enorma skillnaden – för Sveriges del handlar det om astronomiska 1 000 miljarder kronor, eller 100 000 kronor per svensk – beror på ränta på ränta. Även små tal blir stora över tid när de multipliceras flera gånger.

Tillväxt och produktivitet spelar sålunda en rasande stor roll, även om termerna är snustorra.

Därför är det lök på laxen att Sverige också spås få den svagaste tillväxten i EU under 2024.

Produktiviteten har även sjunkit på senare år. Vad kan man då göra för att förbättra den? På måndagsförmiddagen överlämnade Produktivitetskommissionen en delrapport med 113 förslag till finansminister Elisabeth Svantesson (M), som efter valvinsten gav ett antal experter i uppdrag att titta på vilka reformer som kan göras för att stärka svensk ekonomi.

Produktivitetskommissionen ska presentera sitt huvudbetänkande hösten 2025, men finansministern lovade på pressträffen att regeringskansliet ska lägga fram så många förslag som den kan så fort som möjligt.

”Redan små produktivitetsökningar ger stora välfärdsvinster och högre levnadsstandard.”

Kommissionen pekar på några lågt hängande frukter såsom att regelverket behöver förenklas. En massa beslut försenas eller blir inte av på grund av den stora administrativa bördan för företag och privatpersoner. Det torde vara det enklaste för Tidöpartierna att komma överens om i höstens budget.

Även bostadsmarknaden måste liberaliseras. I dag är det svårt, för att inte säga omöjligt, för en ung välutbildad person att flytta till Stockholm på grund av de långa köerna till hyresrätter och de skyhöga kvadratmeterpriserna. Alltifrån hyresregleringen till strandskyddet måste luckras upp för att göra det enklare att bygga. Det finns också 115 000 tomter i Sverige som är obebyggda och kommissionen menar att de bara borde kunna användas utan en massa kommunala tillstånd.

Produktivitetskommissionen konstaterar också det vi alla vet: Tågen går inte i tid och vägarna håller inte måttet. Därför behövs en lång rad investeringar i transportinfrastruktur, men också en utvärdering av Trafikverkets roll. Så att människor kommer till jobbet helt enkelt.

Därutöver listas förstås satsningar på utbildning. För produktivitet handlar om att göra saker så enkelt och smidigt som möjligt – att effektivt använda tid, kompetens och resurser.

Politiker ska aldrig försitta en kris, som den i bostadssektorn. Det är en lågt hängande frukt att göra ett antal förändringar nu. Att inte sätta igång och bocka av listan med de 113 förslagen vore tjänstefel av ministrarna.

Annons

För som kommissionens ordförande, Hans Lindblad, understryker: Redan små produktivitetsökningar ger stora välfärdsvinster och högre levnadsstandard.

Annons
Annons
Annons
Annons