Annons

Ola Tedin: (S)katter är inte till för att höjas

Socialdemokraternas skattepolitik är tyvärr av gammalt märke.
Ola Tedin
Ledare • Publicerad 25 augusti 2023
Ola Tedin
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks i texten är skribentens egna.
Skattesänkare?
Skattesänkare?Foto: Lars Schröder

Socialdemokraterna vill se sänkt skatt för alla löntagare och pensionärer i höstens budget. Hur förslaget ska finansieras i detalj redovisas inte, men partiet flaggar för att det kan bli aktuellt att bankerna är med och finansierar reformen, som sägs kosta omkring 10 miljarder kronor.

Sänkningen skulle beröra 4,3 miljoner löntagare och 1,7 miljoner pensionärer och innebära en lättnad på omkring 1 900 kronor per år för den som jobbar och 1 100 kronor per år för pensionärer.

Annons

”Vi kommer i vår budget att föreslå en rättvis skattesänkning för vanligt folk”, sade partiledaren Magdalena Andersson (S) när hon presenterade partiets förslag.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) ställde sig positiv: “Jag tycker att det är bra att Socialdemokraterna ändrar sig. Det ska löna sig bättre att jobba och många har drabbats hårt nu i de här inflationstiderna, speciellt löntagarna”, sade hon i en kommentar till Socialdemokraternas utspel.

Men frågan är om det verkligen handlar om någon grundläggande ändring av synen på skatter och ekonomisk politik hos S. Även om de inte vill säga hur, slog Andersson fast på pressträffen att bankerna på ett eller annat sätt ska vara med och betala skattesänkningen eftersom de gör stora vinster när räntorna stiger.

Bankerna tjänar förvisso oförtjänt bra när räntorna på villa- och lägenhetslån stiger. Men i botten av de senaste decenniernas dramatiska prisökning på boende ligger en fundamental brist på bostäder som till stor del kan skyllas på många år av socialdemokratisk bostadspolitik med stark statlig styrning av såväl hyror som byggen.

Partiet signalerade också under pressträffen att det motsätter sig att gränsen för statlig skatt justeras i takt med att de nominella lönerna stiger med inflationen.

Vid skattereformen 1991 infördes statlig skatt för höginkomsttagare. Men eftersom inflationen kan göra att lönerna stiger efter hand infördes samtidigt en regel att gränsen, den så kallade brytpunkten, indexjusteras uppåt i takt med inflationen. Annars ökar den totala andelen löntagare som ska betala statlig skatt. Enligt överenskommelsen ska 15 procent av skattebetalarkollektivet ligga över brytpunkten för statlig skatt. Den årliga justeringen kopplades till konsumentprisindex och är reglerad i inkomstskattelagen.

Nu vill Socialdemokraterna bryta principerna bakom skattereformen genom att inte längre anpassa brytpunkten efter inflationen. Justeringen anses fel och leder enligt Magdalena Andersson till att bara “inflationsskydda framför allt höginkomsttagarna”, som hon uttryckte det. Som om hårt arbetande personer inte också pressas av prisökningarna.

Uttalandet visar att en gammal socialdemokratisk reflex är intakt: skatter är till för att höjas.

Annons
Annons
Annons
Annons