Skatten på solel inte EU:s fel – så gör om

Opinion Det var i ap­ril som rege­ringen lade för­slag om att större sol­cells­an­lägg­ningar skall be­skattas.
Opinion • Publicerad 30 augusti 2016 • Uppdaterad 25 november 2021

”Det är en ren idiot­skatt”, sade ti­digare MP-språk­röret Åsa Do­meij, nu­me­ra håll­bar­hets­chef på Ax­food, i SVT Nyheter. Livs­me­dels­fö­re­taget Ax­food skulle gär­na vilja ha sol­celler på sina va­ru­hus och la­ger, men en ny skatt från halv­års­skif­tet gör det olön­samt.

Det var i ap­ril som rege­ringen lade för­slag om att större sol­cells­an­lägg­ningar skall be­skattas. Sol­cells­an­lägg­ningar på över 144 ki­lo­watt på­verkas. Det mot­svarar un­ge­fär 1 000 kvad­rat­me­ter och på­verkar vis­ser­li­gen inte van­liga villa­tak. Men om till ex­em­pel just Ax­food, Coop el­ler an­dra stora fas­tig­hets­ä­ga­re vill in­stal­lera sol­celler på sina fas­tig­heter slår man raskt i taket. Ef­fekt­gränser gäller per or­ga­ni­sa­tions­num­mer.

När rege­ringen hän­visar till att det är EU-re­gler som tvingar fram re­gleringen verkar man ha fel. När SVT Nyheter frågade Ka­ta­ri­na Areaskoug Mascarenhas, EU-kom­mis­sionens re­pre­sen­tant i Sve­ri­ge, säger hon att det inte stämmer. ”Det finns inga krav när det gäller ener­gi­be­skatt­ning. Tvärt­om finns det möj­lig­het för med­lems­länderna att göra un­dan­tag för för­ny­bar ener­gi som sol­ener­gi. Vad gäller stats­stöd måste vi granska var­je in­di­vi­du­ellt fall, men det är vik­tigt att fram­hålla att vi har gi­vit grönt ljus i många an­dra fall i an­dra med­lems­länder till sub­ven­tioner el­ler un­dan­tag från be­skattning av för­ny­bar ener­gi”.

Re­dan när skatten in­fö­rdes rasade skat­te­ut­skottets ord­fö­ran­de, Per Ås­ling (C). ”Häp­nads­väc­kan­de och obe­grip­ligt”, sade han till TT. Att Mil­jö­par­ti­et gått med på den här skat­te­höj­ningen är för­vånande.

Fi­nans­de­par­te­mentet för­svarar skatten trots det nya be­skedet från kom­mis­sionen att stats­stöds­reg­lerna inte tvingar Sve­ri­ge att be­skatta stora an­lägg­ningar. ”Den be­dömningen gör inte rege­ringen”, säger Leif Jakobsson, stats­sek­re­te­ra­re på fi­nans­de­par­te­mentet.

Man måste ställa sig frå­gan var­för den svenska rege­ringen inte frågade kom­mis­sionen när det rik­tades så myc­ket kri­tik mot för­sla­get re­dan när det pre­sen­terades. Nu måste skattens utformning göras om.

Ledar­re­dak­tionen
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.