Visseltofta från medeltid till nutid

Ett brinnande intresse för landsbygdshistoria och kulturmiljö i allmänhet och för Visseltofta i synnerhet har resulterat i två tegelstenstunga böcker författade av Mattias Persson. Böckerna, som släpps i samband med skördemarknaden i Visseltofta på söndag, ger en omfattande inblick i socknens liv och leverne från medeltid till nutid.
VISSELTOFTA • Publicerad 15 september 2021 • Uppdaterad 25 november 2021
Foto: Maja Ögren Andersson