Hur kunde turistnäringen överleva utan Åhus Beach?

Åhus Beach är ett utmärkt evenemang, proffsigt anordnat och till gagn för många barn, ungdomar och även vuxna.
Strandstaket • Publicerad 27 januari 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Är Åhus Beach så Moder Teresiga som de vill framställa sig så är det bara för dem att slopa staketen runt sitt evenemang.
Är Åhus Beach så Moder Teresiga som de vill framställa sig så är det bara för dem att slopa staketen runt sitt evenemang.Foto: Mikael Persson

Men det var en närmast tårdrypande Moder Teresa-historia läsarna fick till sig i denna tidning 24/1 om hur Åhus Beach motarbetas av Kristianstads kommun.

Jag citerar ur texten: ”Åhus Beach ser i sin roll att både nu och över tid gynna barn- och ungdomsidrotten samt engagera lojala ungdomar och föreningar”. Det är naturligtvis behjärtansvärt. Lika imponerande är att Åhus Beach varje sommar till kommunen fixar en turistomsättning på, jag citerar, ”175 miljoner kronor”.

Jo, ni läste rätt: 175 miljoner! Fantastiskt! Man kan ju undra hur kommunen och turistnäringen kunde överleva när Åhus Beach evenemang var inställda under pandemin?

Den röda tråden i Moder Theresa-artikeln är att nu hotar återigen dumma kommunen evenemanget eftersom kommunen enligt Åhus Beach är, jag citerar ”vilse i passagen”.

”Men stå i så fall upp för det, försök inte mörka det och framställa evenemanget som ett Moder Teresa-projekt som dumma kommunen frekvent försöker sätta krokben för.”

Det kan påpekas att under de första åren bedrevs detta evenemang helt utan omgärdande staket. Att inhägna området med staket är nämligen ett beslut som Åhus Beach själva tagit, det är inget krav kommunen ställt.

Varför vill då Åhus Beach med alla medel ha ett inhägnat området med kravallstaket för sitt evenemang?

Jo, det är för att man effektivt kunna ta ut inträdesavgifter av besökare. Inget fel i det. Men vad den mångordiga debattartikeln glömmer att nämna med ett enda ord, är att bakom det man kallar ”bolagsformen” står en familj – en enda familj – som via aktiebolag tar ut rejäla löner till familjemedlemmarna och lever gott på detta evenemang. Inget fel i det heller, ska påpekas. Men stå i så fall upp för det, försök inte mörka det och framställa evenemanget som ett Moder Teresa-projekt som dumma kommunen frekvent försöker sätta krokben för.

Är Åhus Beach så Moder Teresiga som de vill framställa sig så är det bara för dem att slopa staketen runt sitt evenemang. Det är ett beslut de själva äger, ingen annan.

Åhusbo