Kommunen uppenbart ännu vilse i passagen

Med anledning av de insändare och kommentarer från kommunhuset som följt på Åhus Beach öppna brev och julhälsning vill Åhus Beach förtydliga.
Åhus Beach • Publicerad 24 januari 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett evenemangsområde utan staket skulle med stor sannolikhet medföra ökad risk för festande, fylla, inbrott och förödelse i närområdet.
Ett evenemangsområde utan staket skulle med stor sannolikhet medföra ökad risk för festande, fylla, inbrott och förödelse i närområdet.Foto: Mikael Persson

Festivalen började som en kul tävling på ideell basis 1997, först i småbåtshamnen och sen på Åhus Strandområdet utan staket och öppet för envar. I takt med att evenemanget växte attraherade det en växande skara av både barn, ungdomar och vuxna vilket dessvärre fick konsekvenser för den allmänna ordningen i Åhus då det blev rörigt där evenemanget bedrevs, och att det med de unga vuxna följde fylleri och festande. Anordnandet av evenemangsstranden var ett sätt att säkra framtiden och störa den allmänna ordningen i Åhus så lite som möjligt.

En del i förändringen var att rikta evenemanget mot barn och ungdomar samt att förbjuda medhavd alkohol och enbart tillåta alkohol inom en inhägnad del av festivalområdet. En annan viktig del var att inhägna området och ta ut en inträdesavgift för att besöka evenemanget. En inträdesavgift skapar ekonomiska förutsättningar som möjliggör en åretrunt-organisation som planerar och genomför evenemanget och hanterar övriga frågor som följer med att driva en festival.

Det har kommit kommentarer från bland annat kommunhuset om att den bästa lösningen är att arrangera Åhus Beach festival utan staket. Åhus Beach menar att detta visar brist på insikt. Ett område utan staket försvårar eller omöjliggör mottagandet och säkerheten för drygt 15 000 dagliga besökare. Ett evenemangsområde utan staket skulle med stor sannolikhet medföra ökad risk för festande, fylla, inbrott och förödelse i närområdet. Ett evenemang utan staket förhindrar också möjligheten med att ta ut en inträdesavgift med påföljd av att anmälningsavgiften för ungdomarna skulle få höjas drastiskt vilket är en dålig lösning.

Dagens situation med staketet mot havet är också ett dåligt alternativ för Kristianstads kommun, Åhus Beach och alla andra arrangörer då det (utöver de praktiska hinder detta medför) drar ner attraktiviteten på samtliga evenemang som sker på området och försämrar det unika med området.

”Låt oss inte glömma att Åhus Beach varje sommar ger 100-tals ungdomar avlönat arbete och under år 2022 gav 650 000 kronor till de lokala föreningar som hjälper till under evenemanget. Därtill tillkommer en turistomsättning som under år 2019 bedömdes av extern konsult till 175 miljoner kronor. Att kunna inhägna området är en förutsättning för att kunna ge denna nytta.”

Åhus Beach bedrivs visserligen i bolagsform, en form som skapar bättre förutsättning för rekrytering av kompetens, långsiktighet och där vinsterna återinvesteras i evenemanget. Historien har visat att detta är viktiga förutsättningar tillsammans med att riskvilligt kapital tillförs för att Åhus Beach ska kunna överleva och bli ett långsiktigt evenemang. När beachhandbollen och beachfotbollen en gång i tiden bedrevs av föreningar på ideell basis så blev arrangörerna inte långvariga.

Åhus Beach ser i sin roll att både nu och över tid gynna barn- och ungdomsidrotten samt engagera lokala ungdomar och föreningar. Låt oss inte glömma att Åhus Beach varje sommar ger 100-tals ungdomar avlönat arbete och under år 2022 gav 650 000 kronor till de lokala föreningar som hjälper till under evenemanget. Därtill tillkommer en turistomsättning som under år 2019 bedömdes av extern konsult till 175 miljoner kronor. Att kunna inhägna området är en förutsättning för att kunna ge denna nytta.

Åhus Beach väntar fortfarande vilka fakta politiker/tjänstemän på kommunen baserar sina uttalanden att en omprövning av detaljplanen för evenemangsstranden är lönlös.
Åhus Beach väntar fortfarande vilka fakta politiker/tjänstemän på kommunen baserar sina uttalanden att en omprövning av detaljplanen för evenemangsstranden är lönlös.Foto: Tommy Svensson

Kommunhusets kommentarer efter Åhus Beachs öppna brev visar att dialogen fortfarande är ”Vilse i passagen”. Åhus Beach väntar fortfarande vilka fakta politiker/tjänstemän på kommunen baserar sina uttalanden att en omprövning av detaljplanen för evenemangsstranden är lönlös. Hänvisningar till Miljöbalken övertygar ingen som är insatt i lagstiftningen. Miljöbalken innehåller i relevanta delar bedömningsfrågor varav behovet av passage mellan hav och strand är en. Dessa bedömningar ska beakta alla relevanta förhållandena på evenemangsområdet inför ett beslut om en passage behövs eller ej. Kommentarerna hittills från kommunhuset tyder på att varken politiker eller tjänstemän satt sig in i frågan. Är så fallet är det uppseendeväckande.

Åhus Beach vill genom en konstruktiv dialog ta sig ur ”passagen”, vilket i detta fall är en talande metafor för att Kristianstads kommun fastnat i en tankefålla som det kräver både vilja och engagemang för att ta sig ur. Det är nu dags att kommunen tar sig den tiden och fattar ett beslut om omprövning av detaljplanen. Om kommunen medvetet väljer att inte ens försöka nyttja sin egen mark på bästa sätt tyder det tyvärr på att annat än medborgarnas, kommunens och näringslivets bästa ligger till grund för beslutet.

För Åhus beach

Fredrik Sandgren, ombud, advokat

Lotta Gall, vd

Jan-Inge Andersson, ordförande

Mats G Jönsson, grundare