Strandstaket oviktig S-fråga jämfört med omsorg, bemanning och skolor

Vad i lagstiftningen om strandskydd förstår inte socialdemokraterna och företrädarna för Åhus Beach AB?
Prioriteringar • Publicerad 28 december 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Evenemangsstranden i Åhus, inklusive stängslet och strandremsan.
Evenemangsstranden i Åhus, inklusive stängslet och strandremsan.Foto: Mikael Persson

Strandskyddet kan inte upphävas på det sätt Åhus Beach önskar och dispens kan inte ges från skyddet. Det framgår av miljöbalken och av relevanta rättsfall. Ett upphävt strandskydd eller dispens kräver särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Inte något av de där uppräknade skälen föreligger inte i detta fall.

Byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund (KD) har också klargjort reglerna vid flera tillfällen. Kommunen har gjort vad man kunnat inom ramen för gällande lagstiftning. Borglund har naturligtvis inget veto i frågan utan redogör för och tillämpar gällande svensk lag beslutad av riksdagen.

Låt oss inte glömma att strandskyddet långsiktigt bland annat ska trygga förutsättningarna för en allemansrättslig tillgång till våra strandområden, även efter det att ett privat företags intresse för stranden försvunnit.

S håller sedan valrörelsen på med ett obegripligt populistisk fiskande angående evenemangsstranden i Åhus. Populistiskt i den meningen att man vill få folk att fortfarande tro att kommunen inte gjort tillräckligt i frågan.

”Jag ser inga framkomliga vägar mer än att Åhus Beach får acceptera att allmänheten fritt får utöva sin allemansrätt på strandremsan och att företaget bör lägga sin energi på andra frågor.”

Det hade varit intressant att få ta del av hur Martin Hallingström Skoglund (S) ska hitta en ”ny gemensam väg” och hur han vill att politikerna ska formera sig. Jag ser inga framkomliga vägar mer än att Åhus Beach får acceptera att allmänheten fritt får utöva sin allemansrätt på strandremsan och att företaget bör lägga sin energi på andra frågor.

Vill S och företrädarna för Åhus Beach AB ha ändring så krävs det ny lagstiftning om strandskyddet. Den senaste utredningen, SOU 2020:78 om ett mer differentierat strandskydd ledde inte till beslut i somras när oppositionen med M, SD, KD och V röstade mot propositionen. Inte ens det lagförslaget hade öppnat några möjligheter till undantag i detta fall. Ordet strandskydd nämns inte i Tidöavtalet så det lär dröja mycket länge innan frågan kommer upp i riksdagen igen.

Socialdemokraterna i Kristianstad har betydligt viktigare frågor att driva i opposition än att försöka hjälpa en privat aktör som Åhus Beach AB att få undantag från strandskyddsreglerna. Sådana viktigare frågor för hela kommunens befolkning är främst kvaliteten i äldreomsorgen, bemanning och ledning av hemsjukvården och förbättrade resultat i kommunens skolor.

Thomas Hjörring